11 месеца и 28 дни лишаване от свобода, отложено с 5 години изпитателен срок, е присъдата, която 51-годишната Румяна Панайотова получи за извършена от нея измама в големи размери. Присъдата бе дадена по реда на съкратеното съдебно следствие, съобщиха от Варненския районен съд.
Панайотова бе призната за виновна в това, че от декември 2006 г. до лятото на 2008 г. в Аксаково и Варна&nbsp; поддържала заблуждение у деветима, че ще им посредничи за изготвянето на строителни книжа и документация, необходими им пред общински администрации и други учреждения. За снабдяването със съответните документи Панайотова получавала от всеки парична облага. Общият размер на нанесената имотна имотна вреда на деветимата пострадали е 23 300 лева.<br /> <br /> Измамата била разкрита, след като се установили несъответствия в полаганите подписи и печати на фирмите, от името на които подсъдимата изготвяла различните строителни книжа (молби и заявления за издаване на скици и визи за строеж, за сключване на предварителни договори с &quot;ВиК&quot; и &quot;Енерго&quot;, проектни становища и др. документи).<br /> <br /> Варненският районен съд осъди 51-годишната Румяна Панайотова да заплати на трима граждански ищци по делото сума от общо 10 800 лева като обезщетение за претърпените имуществени щети. В тежест на подсъдимата са още държавните такси върху уважените искове и направените по делото разноски по делото.<br /> <br /> Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.<br />