Върховният административен съд /ВАС/ потвърди дисциплинарните наказания на още двама магистрати, контактували с Красимир Георгиев, по-известен като Красьо Черния.
Става въпрос за двама прокурори -&nbsp;Петър Мидов от Хасково и плевенския Димитър Захариев, уточниха от съда.<br /> <br /> ВАС е отхвърлил жалбата на прокурора в Окръжна прокуратура-Хасково Петър Мидов, който е обжалвал наложеното му дисциплинарно наказание &quot;понижаване в ранг за срок от две години&quot; заради установени контакти с Красимир Георгиев.<br /> <br /> В производството е установено, че в началото на юни и на 16 юни 2009 г. - ден преди избора за административен ръководител на Окръжната прокуратура в Хасково, Красимир Георгиев и Петър Мидов са имали един изходящ и един входящ телефонен разговор, както и две срещи.<br /> <br /> Съдът приема, че жалбоподателят се е опитал да използва лични контакти и да ходатайства за своето кариерно израстване, което предполага умисъл в действията му.<br /> <br /> Тричленен състав на ВАС е отхвърлил и жалбата на Димитър Захариев, който е прокурор в Окръжната прокуратура в Плевен. Магистратът е обжалвал решението на ВСС, с което му е наложено дисциплинарно наказание &quot;понижаване в ранг от &quot;прокурор в апелативна прокуратура&quot; в ранг &quot;прокурор в окръжна прокуратура&quot; за три години заради установени контакти с Красимир Георгиев.<br /> <br /> От 1 януари до 16 юни 2009 г. между Красимир Георгиев и жалбоподателя е имало общо 103 телефонни контакта, от които 10 кратки съобщения и 93 двустранни телефонни разговора. Според съда е нарушено задължението на магистрата да се въздържа от поведение, което създава съмнение в обществото за използване на неприемливи начини за кариерно развитие, както и да не поддържа <br /> връзки, които биха създали впечатление за накърняване на професионалното и личното му достойнство като работещ в съдебната власт.<br /> <br /> Съдът счита, че макар Захариев да не е участвал в конкурс за избор на административен ръководител по време на оповестяване на сведенията за претендираното от Красимир Георгиев влияние върху членове на ВСС, той е бил един от евентуалните кандидати в предстоящ избор през 2009 г., което е видно от подаденото от жалбоподателя заявление.<br /> <br /> Двете решения са подписани с особено мнение на съдията докладчик Иван Раденков. Те подлежат на обжалване пред петчленен състав на ВАС. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />