Още 41 молби са одобрени за финансиране на лечението на деца в чужбина. 13 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България. Фондът одобри и 6 случая за доплащане на терапията. Общият размер на утвърдените средства е 687 700 лeва.
От началото на годината фондът е подпомогнал 84 малчугани, а отпуснатите средства са близо 1,3 милиона лева.<br /> <br /> През миналата година &quot;Фондът за лечение на деца&quot; помогна на 387 българчета. От тях 273 получиха финансиране за лечение в чужбина, а други 114 - за покриване на различни медицински изделия или медикаменти в България. Общо за лечението на 387-те деца бяха отпуснати 9,7 млн. лева.<br /> <br />