Броят на безработните се е увеличил с 95.1 хил. през последните три месеца на миналата година в сравнение със същия период на 2008 г. Хората без работа са или 272.8 хил., съобщи НСИ. Според статистиката безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените.
Безработните до 24 години са 53.2 хил. <br /> <br /> От безработните, който са на улицата по-малко от една година 46.8% са били уволнени или съкратени от последната си работа, 21.7% са приключили временна или сезонна работа, 19.4% са напуснали работа по други причини, а 12.1% никога не са работили.<br /> <br /> Броят на продължително безработните лица нараства с 24.2% и достига 117.6 хил., което е 43.1% от всички незаети.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />