От 1 до 20 ноември на територията на цялата страна ще се проведе традиционната полицейска операция Акция “Светлина”, с цел ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни с пешеходци, водачи с без практически опит в управлението при есенно-зимни условия и управляващите автомобили неизправни осветителни системи автомобили, съобщават от МВР – Стара Загора.
През този период рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно с пешеходци, като относителният дял на загиналите пешеходци до момента достига до 35% от всички убити. <br /> <br /> Акцията включва два етапа: предупредителен &ndash; от 01 до 08. 11. 2009 година и контролен от 09.11 до 20.11. 2009 година. През тези етапи контролните органи ще обръщат внимание на водачите за отстраняване на неизправностите по осветителните системи, подмяната на износените гумите, поддържане изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др. През вторият период нарушителите ще бъдат санкционирани:<br /> &bull; За управление на МПС с износени гуми &ndash; отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;<br /> &bull; За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация - отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лв.<br /> За превишена скорост в населено място: <br /> - При превишение 21-30 км/ч - отнемане на 3 контролни точки и 100 лв. глоба;<br /> - При превишение 31-40 км/ч - отнемане на 7 контролни точки; 1 месец лишаване от право да управлява МПС и 150 лв. глоба;<br /> - При превишение 41-50 км/ч &ndash; отнемане на 10 контролни точки; 2 месеца лишаване от право да управлява МПС и 200 лв. глоба;<br /> - При превишение над 51 км/ч &ndash; отнемане на 12 контролни точки; 3 месеца лишаване от право да управлява МПС и 250 лв. глоба;<br /> &bull; За управление на технически неизправно или спряно от движение МПС &ndash; отнемане на 5 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;<br /> &bull; Неозначаване по съответния начин на принудително спряно на платното ППС - отнемане на 6 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;<br /> &bull; Неползване на предпазен колан или каска &ndash; отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба;<br /> &bull; Говорене по мобилен телефон по време на движение, без устройство &ldquo;свободни ръце&rdquo; - отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;<br /> &bull; Неспазване сигнал на светофара - отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба, а ако е създадена реална опасност за пътното движение &ndash; до 150 лв;<br /> &bull; Неспазване на пътни знаци и маркировка - отнемане на 4 контролни точки и 30 лв. глоба.<br /> <br /> <br /> <br />