До 1 септември т.г. административните ръководители на съдилищата, в които не е внедрена компютърна програма за управление на съдебните дела, да предприемат действия по внедряване й – това решение взе ВСС на днешното си заседание по предложение на Комисия “Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, съобщиха от Съвета.
Успоредно с това Висшият съдебен съвет задължи съдилищата, които нямат Интернет страница в същия срок да регистрират такава. В тази посока Висшият съдебен съвет полага усилия още от 2007 г. В момента само 36 съдилища нямат Интернет страница. С днешните си решения ВСС задължава административните ръководители на съдилищата да организират изпълнението на задълженията по чл.64 от ЗСВ, за публикуване на актовете им. До момента 58 съдилища публикуват информация за съдебни дела на свои страници в Интернет пространството. Решението на ВСС кореспондира пряко с препоръките от последния доклад на Европейската комисия. С публикуването на съдебните актове се създават условия за повишаване ефикасността на съдебната система, а именно – предоставяне на повече информация и данни и гарантирана прозрачност за дейността на всеки съд и всеки съдия. Освен за гражданите, ползващи услугите на правораздавателните органи, това има значение при атестиране на съдиите и решенията за тяхното кариерно развитие. /БЛИЦ