От днес започват Горещниците - 15, 16 и 17 юли - това са трите дни, които маркират най-високата температура в средата на лятото. Горещниците са едни от най-тачените сред българите празници за предпазване от огън. Известни са още и под имената Блъсъци, Чурици, Германовци, Чурлига, Пърлига.
През това време не трябва да се прави нищо, свързано с огън и горене. Не се пали огън, не се пече хляб, не се ходи на нива, не се работи, не се ходи пеш. През първия ден огънят в огнището се угася, а на третия ден  чрез специален обред се запалва един общ нов, жив, млад огън, от който всеки подновява огъня в своя дом.
Третият Горещник е посветен на Света Марина и е наричан Марина огнена, Опалена Мария. Тя се почита за предпазване от пожар и за господарка на змиите и лечителка от тяхното смъртоносно ухапване.

Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани води до пожари и запалване на реколтата и дома. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните месеци януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. Горещниците се празнуват най-вече от ковачи, хлебари, калайджии и всички, които работят с огън. /БЛИЦ