Пет проекта кандидатстват за финансиране от европейските фондове по т.нар. Норвежка програма, минават около два месеца и ето ти новина: десет от тях са класирани! Поредната изненада, сътворена от родната администрация откриваме в отчетите на Министерството на финансите за програма, остойностена на малко повече от 14,7 млн. евро.
На 28 май 2008 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и посланикът на Норвегия у нас Тове Скарстейн представиха информация по повод на приключилата процедура по набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (финансовият механизъм е програма, чрез която Норвегия, Лихтенщайн и Исландия дават безвъзмездна помощ на България за 21.5 млн. евро).
От раздадените на журналистите таблички, а и от публикуваната на сайта на МФ информация, се виждаше, че в приоритетната област 2 - „Развитие на човешките ресурси” има общо 27 подадени проектни предложения с индикативен бюджет по програмата 3 430 374 €, финансиране от фондове на ЕИП 12 547 238 €, национално съфинансиране 2 154 561 € и обща стойност 14 701 799 €. По категории проектите бяха 3 от централната публична администрация, 5 от общини, 9 от публични институции и 10 от неправителствени организации.

Да прегледаме сега списъка на одобрените проекти от комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП – при общините класирани по точки са общо 10 проектни предложения (от пет подадени), 8 в основния списък и 2 в резервния. Ето ги:

Основен списък:
Създаване и въвеждане на географска информационна система за община Любимец - оценка 101,2 точки
Укрепване на устойчивото развитие на територията на община Белица чрез развитие и подобряване на кадастъра и регулационните планове  (оценка 101 точки)
План „Бъдеще” - Подобряване на капацитета на човешките ресурси в община Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие (оценка 90 точки)
„ИТ технологии, предпоставка за разширяването на Европейското икономическо пространство - община Антоново (оценка 88,2 точки)
Укрепване на капацитета на община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление (оценка 88 точки)
Завършване и оборудване на административна сграда, за укрепване на административния капацитет за предоставяне на социални услуги в община Ябланица (оценка 88 точки)
Разработване на дигитална карта и географска информационна база данни за подземната публичната инфраструктура на гр. Русе (оценка 87,2 точки)
Разработване и прилагане на интегриранa общинска географска информационна система – администрация на община Ямбол (оценка 85,4 точки)

Резервен списък:
Въвеждане на модел за предоставяне на 5 интегрирани административни услуги на гражданите и бизнеса с ИКТ чрез мрежа от 4 общини - в община Асеновград (оценка 81,8 точки)
Подобряване на административните услуги в община Крумовград (оценка 80,8 точки)

Любопитно е как са се умножили след крайния срок подадените проекти и как оценителите са решили да дадат финансов шанс на община Антоново, която според описанието на проекта ще разширява Европейското икономическо пространство посредством ИТ технологии? /БЛИЦ