С палене на свещички във формата на червена панделка ще отбележат Световния ден за борба със СПИН в Ловеч на 1 декември. Красната панделка е символ на самия ден, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Инициативата е дело на местните БЧК, "Екомисия 21 век", Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, Младежки общински съвет /МОС/ и кметство. Преди нея млади активисти от МОС и БЧК ще дефилират в центъра на областния град, а в интернет клубове, дискотеки, супермаркети и кафенета ще раздават кондоми, стикери, картички с послания за безопасно поведение, съобщиха днес от от РИОКОЗ-Ловеч.
Според инпспекцията в България към 18.11.2008 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 926 ХИВ-позитивни лица. Този брой обаче не отразява реалната картина на разпространението на ХИВ в страната. Една от основните характеристики на ХИВ-инфекцията е отсъствието на симптоми в продължителен период от време (между 5 и 10 години), поради което значителна част от инфектираните не занаят за своя статус. През последните 2 години Програмата за СПИН на ООН разработи система от модели за научна оценка на ХИВ инфекцията в света и в отделните държави, които бяха използвани и от група български експерти. С методическата помощ на UNAIDS през 2008 г. беше направена оценка на разпространението на ХИВ в страната. Резултатите показаха, че у нас вероятният брой на инфектираните с ХИВ е около 4 хиляди души.
За периода 01.01. - 18.11.2008 г. броят на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица е 111, от които 92 мъже и 19 жени. Анализът на данните показва, че броят на новорегистрираните мъже е 5 пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. За същият период на миналата година са регистрирани 116 ХИВ - позитивни лица.
Над 65 % от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица през 2008 г. са открити в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС). За периода от 1 януари 2008 г. до месец септември в родните КАБКИС са изследвани общо 28 762 лица.
През отчетния период са регистрирани ХИВ - позитивни лица в много широки възрастови граници от 17 до 71 години като средната възраст при мъжете е 31 години, а при жените 36 години. Засегнати са всички възрастови групи и отново се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. 55 лица или 50 % от новорегистрираните т. г. са във възрастовата група между 15 - 30 години.
По път на инфектиране през 2008 г. се очертават две особено уязвими групи: 47 лица (42 %) от новорегистрираните са лица употребяващи интравенозни наркотици, а 16 или близо (15 %) са мъже, които са съобщили, че са имали сексуални контакти с мъже. 24 лица (22 %) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план.
От началото на 2008 г. няма регистрирани деца родени от ХИВ-позитивни майки, но са регистрирани 2 ХИВ-позитивни бременни жени.
Данните показват, че близо 60 % от новооткритите през първите 11 месеца на 2008 г. лица са от София - град (42 лица) и региона на Пловдив (25 лица), които се оказват и регионите с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик - (7 лица), София - област - (6 лица), Варна - (5 лица), София -област (5 лица). В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица.
На всички нуждаещи своевременно се осигурява антиретровирусна терапия, както и съответния мониторинг на терапията. До края на годината предстои да бъдат разкрити още два нови сектора за лечение на СПИН - в Стара Загора и Бургас.
Във връзка с превенцията на разпространението на ХИВ сред младите хора и в изпълнение на Компонент 7 на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са подкрепени 156 пилотни училища в 14 общини - Благоевград, Пазарджик, Велико Търново, Бургас, Варна, Габрово, Добрич, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен. С тяхната финансова подкрепа за 4 поредни учебни години в периода 2004 - 2008 г. в групите по СИП "Здравно образование" са включени 18 202 ученици. В 12 от общините пък са разработени и приети общински стратегически планове за сексуално здраве и превенция на ХИВ сред младите хора. Гергана Димитлова, БЛИЦ