Инспекторите от РИОКОЗ-Кърджали откриха наличие на издирвана партида цимент, внос от Република Турция. Партидата е засечена като наличност в склад за строителни материали на фирма “Абаджъ инд” ЕООД, Кърджали.
 Количествата – 15 300 кг, са поставени под възбрана. Масираната проверка в складове, търговската мрежа и строителни фирми за наличие на цимент с високо съдържание на хром продължава до 24 април 2009 г. 

Припомняме, че Върховна административна прокуратура назначи проверка на цимент внесен от Турция, за който Българската асоциация на циментовата индустрия твърди, че има голямо количество хром VI.
Възложено е да се провери дали пуснатият през 2008 и 2009 г. на пазара вносен цимент от Турция отговаря на стандартите. Ако се забележат отклонения от нормите на строителния материал, прокурорите ще искат спиране и забрана на разпостранението и използването на турския цимент.   /БЛИЦ