Дневен център за деца и младежи от 3 до 18 г. с увреждания е открит на първия етаж на старото хирургично отделение на МБАЛ "Д-р Ангел Пешев" в Тетевен. Той е изграден по проект "Всяко дете има място под слънцето" на стойност 250 000 лв., предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Капацинетът му е 24 деца. Днес в него домуват 22 деца, за които целодневно се грижи екип от 15 специалисти - логопед, рехабилитатор, социален работник, психолог, възпитатели и др. Това е вторият дневен център в Тетевен, изграден в разстояние на 2 години. Двата центъра не се конкурират и работят в помощ на децата с увреждания и техните семейства.  В отдел "Закрила на детето" има картотекирани 96 деца с увреждания от община Тетевен, съобщиха днес от Община-Тетевен.  /БЛИЦ