Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри нов апарат за мултимодална функционална и морфологична диагностика в Централната лаборатория по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Александровска.
Апаратурата е на стойност 1 200 000 лв. и е закупена със средства на Министерството на здравеопазването. Апаратът е уникално съчетание на томографска гама камера с компютър-томограф, единствен в страните от региона и е първият у нас апарат за мултимодална диагностика. С него е възможно едновременно да се диагностицират ранните функционални промени в органите, както и да се онагледят структурни промени в тях. Тези изследвания намират приложения в много области на медицината и преди всичко в областта на онкологията, хирургията, ендокринологията, кардиологията, ортопедията, пулмологията, неврологията, неврохирургията, нефрологията, урологията и др. Апаратът дава възможност да бъдат изследвани 30 души дневно като резултатите стават готови до половин час.
В приветствието си повод откриването на новата апаратура министър Желев подчерта, че това е поредна стъпка в провежданата политика за осигуряване на съвременни здравни услуги на българските граждани и за издигане на здравеопазването на качествено ново ниво. Значима роля в това отношение откриват проектите по Оперативна програма „Регионално развитие”, по които МЗ кандидатства. В това отношение са осигурени достатъчно средства, заяви д-р Евгений Желев като поясни, че по тази програма за Министерството на здравеопазването са отделени 150 млн. лв. Допълнителен ресурс за здравеопазването са и допълнителни 45 млн. лв. по Оперативна програма към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за Националния център по онкология. Д-р Желев информира, че 19 млн. лв. е първоначалната стойност на проекта за закупуване на апаратура и извършване на строителни дейности в Националния онкологичен център. Според министър Евгений Желев с активната работа по усвояването на тези значителни средства ще бъдат компенсирани до голяма степен евентуални рестрикции в бюджетите на министерствата, които предстои да бъдат обсъдени от Министерския съвет по предложение на финансовия министър Пламен Орешарски.
На откриването на новата апаратура в Централната лаборатория по нуклеарна медицина беше обявено, че след няколко месеца в УМБАЛ ”Александровска” ще бъде инсталиран и друг уникален за България апарат - PET/CT на стойност 5 000 000 лв., който съчетава позитронна емисионна томография с компютърна томография. Това е най-бързо развиващата се от световен мащаб медицинска технология, която ще обслужва болни с онкологични, кардиологични и неврологични заболявания. /БЛИЦ