Министерството на държавната администрация и административната реформа открива процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонтиране и полагане на асфалтова настилка и съпътстващата я инфраструктура на ГКПП Калотина”, съобщиха от ведомството.
Предмет на настоящата поръчка е полагане на асфалтова настилка или ремонт на съществуваща, ремонт или подмяна на съпътстващата я инфраструктура – бордюри, тротоарни плочи и полагане на хоризонтална маркировка на участъци от ГКПП Калотина. Предметът на поръчката е приоритетен за МДААР с оглед подобряване на инфраструктурата на обекта и обслужването на пътниците, преминаващи през ГКПП Калотина.
Срокът за подаване на оферти от кандидатите е до 17 часа на 4 декември 2008 г. Цената за закупуване на документацията е 240 лева.
При оценяването на офертите 80% тежест има предлаганата цена, а останалите 20% са за техническото предложение. /БЛИЦ