Обновената „Национална специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация” ще бъде открита утре- 22.10. от 11 часа, от министъра на здравеопазването, съобщиха от МЗ.
 Болницата е публично здравно заведение със 100% държавно участие и е правоприемник на Националния институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация. Лечебното заведение продължава традицията за комплексен съвременен подход в лечението, ориентиран изключително към индивидуалността и спецификата на всеки пациент и неговото заболяване.
Цялостният ремонт на болницата, обзавеждането и оборудването на лечебното заведение е осъществено изцяло със средства на Министерството на здравеопазването. Изцяло е подменена водопроводната и канализационната система, дограмата, извършена е цялостна топлоизолация на сградата. Всяка болнична стая има самостоятелен санитарен възел с баня и тоалетна. Закупена е нова и съвременна медицинска апаратура - рентген, апарати в клинична лаборатория, подменени са голяма част от апаратите във физиотерапията.

„Национална специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация” - гр. София разполага с 96 болнични легла. Приемът е планов,като възможност за лечение имат пациенти от цялата страна, нуждаещи се от медицинска рехабилитация.

Болницата работи със здравноосигурени пациенти по 10 клинични пътеки за заболявания, подлежащи на физикална терапия и рехабилитация. Извършват се лечебни и профилактични дейности за пациенти с хронични вътрешни заболявания, в т.ч. и социално значими заболявания- артериална хипертония, захарна болест, остеопороза, метаболитен синдром , извън приема по клинични пътеки. Болницата приема и пациенти за диагностика и клинична рехабилитация срещу заплащане, при запазен рехабилитационен потенциал на болния и медицински показания за физикална терапия и рехабилитация. Здравното заведение има отличен опит и много добри резултати при лечение на пациенти с болести на :
- периферната нервна система /плексити, радикулити, полиневропатии, невропатии на лицевия и троичния нерв, ишиас, периферно-нервни парези при възпалителни, травматични и метаболито-токсични увреждания/
- травми на кости, мускули, стави и сухожилия /артрозна болест, артрити от възпалително и обменно естество, в остър, подостър и хр. стадий, увреждане на междупрешленни дискове,болест на Бехтерев, гръбначни изкривявания, фрактури, луксации, дисторзии, ортопедични коригиращи операции, след ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави, ставни и мускулни увреждания при болести на колагена-ревматоиден артрит, лупус еритематодес, склеродермия и др., спортен травматизъм , професионални увреди на ОДА, в т.ч. вибрационна болест и др. ,миозити и миопатии, епикондилити, периартрити , остеопороза и др.
- централната нервна система- парализи след мозъчни инфаркти и кръвоизливи, афазии и дизартрии, дементни синдроми при пациенти с МСБ, нарушения на равновесието, церебрастенни синдроми и енцефалопатии след черепно-мозъчни травми при запазен рехабилитационен потенциал, миелопатии, демиелинизиращи заболявания- мултиплена склероза, болест на Паркинсон и ДЦП след 18 годишна възраст.
- вътрешни заболявания - болести на сърдечно-съдовата система-слединфарктни състояния в конвалесцентен стадий, при пациенти със съхранен рехабилитационен потенциал, хипертонична болест І-ІІ ст, хронични белодробни заболявания, захарна болест с неврологични и артропатични усложнния, наднормено тегло и метаболитен синдром, подагрозни, псориатрични и др. артропатии.
„Национална специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация” разполага с отлично оборудвани диагностични звена, сектор по физикална терапия, съвременна зала за кинезитерапия ,които отговарят на изискванията за медицински стандарти в рехабилитацията. На пациентите се предлагат най-модерните възможности на физикалната медицина и рехабилитация от многопрофилен екип от отлични медицински специалисти: лекари, рехабилитатори, медицински сестри, лаборанти, невропсихолог, лаборанти, логопед, трудотерапевт.. Към болницата работи единствената лаборатория към Министерство на здравеопазването за анализ на минералната вода.
Болницата е разположена в обширен парк с уникална растителност.На територията на болницата се намира открит минерален басейн с възможност за балнеолечение през летния сезон. /БЛИЦ