Очакванията за 22 август да бъде представен техническият проект по Програма ИСПА в Шумен, за да бъде издадено разрешителното за строителство, останаха напразни. Новите срокове се отлагат за септември, когато евентуално ще станем свидетели и на първа копка. Това стана ясно на днешната поредна работна среща между консултантите, проектантите, ВиК и Община Шумен, провела се в заседателната зала на кметството.
Основната причина за закъснението на техническия проект е липсата на положително становище за противопожарна безопасност. 29 са забележките, които трябва да бъдат коригирани. ”Работим за отстраняването им съгласно изискванията на пожарната и ще бъдем готови следващия петък с пълен технически проект”, казаха представителите на строителя „Юниленд Сиконко”. Заместник - кметът по строителство на Шумен инж. Иван Йонков потвърди, че след като Общината получи техническия проект заедно с Доклада за съответствие стартира официалната процедура за издаване на разрешително за строителство, което ще отнеме още седмица. На срещата стана ясно още, че Европейската комисия, в писмо до МОСВ, е дала съгласие за промяна във финансовия меморандум за включването на водопроводните отклонения към него, но изисква допълнителен пакет от документи, между които финансови анализи за приходи и разходи и убедително обяснение за причините за исканата промяна. Европейската комисия е изразила и съгласие за предложението да бъдат извадени три подобекта от проекта по Програма ИСПА на обща стойност 14 млн. лв., средства, за които общината ще кандидатства с проекти по ОП “Околна среда”.  /БЛИЦ