Делото за прекратяване дейността на търговското дружество „Гюнеш 2004“ ООД бе отложено от състав на Пловдивския окръжен съд за 28 октомври за събиране на нови доказателства.
На днешното съдебно заседание от „Гюнеш 2004“ ООД бяха представени доказателства – трудови договори, счетоводен баланс и т. н., които имат за цел да докажат, че дружеството извършва само търговска дейност. Тези доказателства бяха оспорени от прокуратурата.
Искането за прекратяване е направено от Окръжна прокуратура Пловдив, тъй като дейността на дружеството е в противоречие с дейността на законите на България – чл. 155, т.2 от Търговския закон. „Гюнеш 2004” ООД - Пловдив е регистрирано през 2004 г. Съдружници в него са турските граждани Сюлейман Акбулут, Сюлюн Дженгиз и Реджеп Сормагеч, които заедно и поотделно притежават управителни и представителни функции.
Според исковата молба дружеството се явява формалната законова рамка за легализиране на извършваната активна социална и религиозна просветна дейност на турската ислямска религиозна организация „Сюлейманджълар”, която няма официална регистрация в Рбългария. В ДАНС  съществуват данни, че „Сюлейманджълар” разполага със значителни капитали, има организационни структури в почти цяла Европа с цел разширяване на турското влияние сред религиозните общности и малцинствени групи. В самата Турция на организацията е забранено да развива религиозно–просветна дейност сред деца под 16–годишна възраст. „Сюлейманджълар” контролира и финансира мюсюлманските религиозни училища (медресета) в страната ни, в които се извършва активна религиозно–просветна дейност сред подрастващите. Подборът на децата е насочен предимно към социално-слабите слоеве, при което се предлагат сравнително добри условия, като безплатна храна и пансион, перспектива за продължаване на религиозното обучение в Турция и др. Организацията инвестира значителни финансови средства при строителството и ремонта на медресетата, като в част от случаите това се осъществява в нарушение на нормите на българското законодателство. /Димана Тодорова, БЛИЦ