Пловдивският апелативен съд отложи за 26 март делото срещу оправдателната присъда на подсъдимия Марин Дипчев. Той бе оневинен в източването на 612 000 лева от програма САПАРД.
Окръжният съд призна Дипчев за виновен само в използване на неистинска декларация и му наложи административно наказание глоба в размер на 2 500 лева. Прокуратурата не бе съгласна с оправдателната присъда и протестира пред по-горна инстанция. За следващото заседание апелативният съд назначи петорна съдебно-техническа експертиза, която да извърши проверка на място във фабриката за сушен лук в Клисура и да провери дали към момента на отпускане на финансовата помощ от Агенция САПАРД са били налице основанията за въвеждане в експлоатация на строежа. Експертите ще трябва да се запознаят и с представените технически проекти за изграждане на фабриката и да установят дали извършените строителни работи са осъществени в съответствие с одобрените планове.
Димана Тодорова, БЛИЦ