Отмениха наредбата за превоз на пътници и условия с масовия градски транспорт в София. Софийският административен не призна приетата през 2008 г. и после няколко пъти изменяна и допълнена наредба. С нея цената на билета в обществения транспорт в София тогава бе увеличена на 1 лев.
Съдът намира, че е нарушен чл.28 от Закона за нормативните актове, тъй като при обсъждането на проекта за наредбата от компетентния орган не са били приложени мотиви за приемането й, целите, които се поставят, финансов и икономически анализ, както и очаквания резултат от нея.<br /> <br /> Съдът реши, че в хода на приемането, изменението и допълнението са допуснати съществени процесуални нарушения и я правят незаконосъобразн.<br /> <br /> Решението на Административен съд София не е окончателно и не се прилага веднага. То подлежи на обжалване пред по-горната инстанция ВАС.<br />