Комисията "Кушлев" поиска имотите на лихвар от Разград. Искът в съда, който внесе комисията за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Иван Стойчев е на обща стойност 6 378 608,90 лв.
Стойчев е с влязла в сила присъда, потвърдена и с решение на ВКС. В края на февруари миналата година съдът в Разград постанови 4 години затвор за 51-годишния Стойчев. <br /> <br /> Мъжът беше признат за виновен в незаконно даване на заеми срещу огромна лихва. От 1995 до 2005 година Стойчев е дал над 40 заема като собственик на заложна къща, като едноличен търговец и като физическо лице.<br /> <br /> Месечната лихва била между 5 и 10%. Част от хората, взели пари от Стойчев, даже ипотекирали и недвижимите си имоти. Освен ефективната присъда, разградските магистратите конфискуват и 16 сгради и терени, собственост на лихваря. Според експертните оценки това е половината му имущество.<br /> <br /> Комисията &quot;Кушлев&quot; образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стойчев през м. юни 2007г., след направена проверка по получено уведомление от Районна прокуратура&nbsp;Разград.<br /> <br /> В хода на производството комисията установи, че Стойчев и неговата съпруга участват в управлението и собствеността на 4 търговски дружества, 1 акционерно дружество и 2 еднолични търговци; придобиват десетки недвижими имоти, 16 бр. движимо имущество, 6 леки автомобила; 11 пъти са пътували зад граница.<br /> <br /> В резултат на събраните данни, комисията направи анализ за периода от 01.01.1985г. до 31.12.2009г., който показва, че Иван Стойчев е извършил разходи в размер на 32 948,53 минимални работни заплати, а е реализирал приходи в размер на 5 803,27 минимални работни заплати. Констатира се отрицателна разлика от 27 145,26 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи.<br /> <br /> Комисията внесе мотивирано искане в Разградския окръжен съд за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество. <br /> <br /> Става дума за парцел до ЖП гара Разград, заедно с построените в него 3 склада, битови помещения, 3 навеса, кухня със столова, кантар, 2 гаража, тоалетна, асфалтова площадка с площ от 10 000 кв.м.; дворно място, заедно с построените в него Цех за млечни продукти и склад за кожи в града; дворно място с 4 масивни сгради и бензиностанция; имот с построените върху него бензиностанция и газстанция; помещения от бивш ресторант &quot;Орел&quot; с площ от 106 кв.м. в гр. Разград; парцел в с.Липник, заедно с дезинфекционна сграда; производствена сграда, техническа работилница; склад за препарати; детска кухня, закусвалня, аптека, 2 апратамента апартамента в гр. Разград; по 1 апартамент в Русе и Варна; дворно място в гр. Разград, заедно с двуетажна къща и гараж; къща гр. Разград; 5 магазина в Разград; 2 офиса в града; партер от пететажна жилищна сградав гр. Разград; партерни помещения в жилищен блок в Разград; част от партер с площ от 55 кв.м.в Разград; 4 гаража в гр. Разград; 2 гаража във Варна; обособена част от партер; 2 дворни места в с. Ушинци; недвижим имот в Разград; 3 леки автомобила; 10 трактора и 4 ремаркета; суми от продажбите на движимо и недвижимо имущество; дружествени дялове от капитала на 4 търговски дружества; акции от капитала на акционерно дружество.<br /> <br /> Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Разградския окръжен съд.<br /> <br /> Комисията &quot;Кушлев&quot; още миналата година наложи възбрана върху имуществото на Стойчев.<br /> <br /> Прeтенции към имотите ме има и частната компания &quot;Агрос&quot; Стойчев й дължи около 3 милиона лева. Прочутият разградски лихвар Иван Стойчев ще се прости с 22 имота. Неговите магазини, ресторанти, складове и офиси ще бъдат разпродадени на търг с начална цена 1 350 000 лева. Наддаването ще е веднага след Великден. <br /> <br /> Средствата от разпродажбата ще отидат в полза на фирма &quot;Агрос&quot;. Търгът по Великден обаче не е свързан с наказателното производство, което тече срещу Стойчев, а е резултат на загубен съдебен спор между него и друго търговско дружество. /БЛИЦ<br /> <br />