Делото за собствеността на двореца „Кричим“, заведено от бившия премиер и престолонаследник Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза Хробок, бе отложено за 13 октомври.
На следващото заседание трябва да се представят допълнителна съдебно-оценъчна експертиза на имота, изготвена от вещото лице Мария Михайлова. Днес Окръжният съд в Пловдив прие разширената съдебно-техническа експертиза, както и допълнителната задача на вещото лице &ndash; инженер-геодезист Васил Герасимов за изготвяне на комбинирана скица на земеделските имоти по картата на възстановената собственост на местността и геодезическото заснемане от 2004 г.<br /> Гражданското дело за двореца &bdquo;Кричим&ldquo; бе заведено в края на 2008 година по иск на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза Хробок срещу държавата след като областният управител на Пловдив Тодор Петков отказа да върне имота по административен ред. По-късно решението на Петков за двореца &bdquo;Кричим&ldquo; бе потвърдено и от Върховния административен съд. Ищците се представляват от адвокатите Христова и Томов, а ответната страна &ndash; от адвокат Денев и юрисконсулти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Областна администрация &ndash; Пловдив. <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />