След деня на Варна, в събота, жителите на "Бриз - юг"са събудени от шума на дървосекачи и тежка техника. Със заповед №2782/12.08.2008 на кмета Йорданов е одобрено изсичането на 77 борови дървета.
Под прикритието на "санитарна сеч" се освобождава място за ново строителство за което има издадено разрешително за строеж №675/14.09.2005 пак от Община Варна. Необходими са били три години на собственика на имота Маруся Донева да намери начин да изсече горичката, съобщи Днес+.
Изпълнената „Компенсационна” програма може да се сравни съвсем точно със заменките на земеделски земи 2-ра и 3-та категория от вътрешноста на страната за атрактивни парцели по крайбрежието.Никакви фиданки засети някъде около Варна немогат да заместят 30 годишни борове.Платената такса към Община Варна от 10 000 лв. по никакъв начин неможе да ни убеди, че общинска администрация се грижи адекватно за зелената система на Варна. /БЛИЦ