Министерският съвет прие внесените от Министерството на държавната администрация и административната реформа промени в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Промените имат за цел подобряване и ускоряване на обслужването на граничните пунктове и по-доброто управление на системата „единен фиш”.
С промените се постига следното:
-Обособява се т.нар. „бърза писта” за преминаване през сухопътни ГКПП на външни за ЕС граници. За тази „бърза писта” отпада въвеждането на данни в системата „единен фиш”. Тя важи за български граждани, граждани на ЕС и членовете на техните семейства, гражданите на страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства.
-Въвежда се нулева ставка на таксата за дезинфекция и дезинсекция на всички влизащи в страната леки моторни превозни средства.
-Дефинират се понятията „вътрешни” и „външни граници” и съответно се определя видът контрол, осъществяван на тях.
-Министерството на вътрешните работи се определя за собственик и администратор на системата „единен фиш”. Предвижда се също така МВР да издаде инструкция за експлоатацията на системата.
- Разширяват се административните правомощия във връзка с цялостната организация на осъществяване на граничен контрол и се засилва ролята на началника на ГКПП в тази насока.
-Обсъдена е възможността за извеждане на дейността по събиране на винетни такси извън технологичния ред за граничен контрол на леки моторни превозни средства. Мотивът за тази промяна е, че продажбата на винетки увеличава времето за преминаване през ГКПП, като в същото време този процес не е част от контрола на граничните служби.
Системата за разплащане „единен фиш” обхваща граничните контролно-пропускателни пунктове, които са външна за ЕС граница. Още с въвеждането си системата е доказала своя резултат като сериозна антикорупционна мярка и механизъм за повишаването на държавните вземания на граничните пунктове. Анализът показва, че за месеците след въвеждане на „единния фиш” приходите от такси на ГКПП са се увеличили на годишна база с цели +68%, което е много повече от ръста на броя на преминалите превозни средства (+11%). Резултатите на двете най-големи ГКПП – Калотина и Капитан Андреево – са още по-положителни от средните за страната: в следствие на „единния фиш” на Калотина приходите са нараснали с +113%, а на Капитан Андреево с +86%. В цифрово изражение оценката е, че „единният фиш” е довел до допълнителни приходи на всички ГКПП от 11 млн. лв. за около 6-7 месеца (на годишна база ефектът е около 19-20 млн. лв.). Логично е да се предположи, че част от тези допълнителни приходи за държавния бюджет се дължат на преустановени корупционни практики. /БЛИЦ