По съмнения на общината в Несебър, река Хаджисийска, която се влива в залива, се замърсява от строящите се жилищни комплекси "Съни дей" 4, 5 и 6, които не са включени в канализацията и нямат собствена пречиствателна станция. Проверка на общината е установила заустване на тръби за отпадни и фекални води именно в река Хаджийска, съобщи бТВ.
Мегакомплексите в землището на село Тънково - само на 6 километра от Слънчев бряг, нямат пречиствателна станция и не са свързани с канализацията на Несебър. Отпадните води се събират в септични ями - но проверка на общината е установила, че част от комплексите от веригата Съни дей имат отходни тръби - които се заустват в коритото на река Хаджийска.<br /> <br /> Съмненията са за тайно изпускане на мръсна вода в реката - която преминава през Слънчев бряг и се влива в непосредствена близост до плажа на Министерски съвет в курортния комплекс.<br /> <br /> От тук следват и противоречията. Екоинспекцията в Бургас казва, че комплексите нямат разрешение за заустване, но незаконно заустване на отпадни води в река Хаджийска не е установено.<br /> <br /> От басейнова дирекция Варна изпращат писмо до общината с потвърждения, че няма разрешение за изливане на мръсни води в реката, но фирмата собственик твърди, че именно дирекцията във Варна им е дала подобно разрешение.<br /> <br /> &quot;Съни дей&rdquo; 6 все още е в строеж - но проверка на общината показва, че част от апартаментите са обитавани, ползва се и вътрешният басейн на комплекса от затворен тип.<br /> <br /> &quot;Съни дей&rdquo; 5 видимо също е обитаем. По информация на общината, комплексите под номер 5 и 6 нямат издаден акт 16, заради което кметът Николай Димитров е изпратил писмо до строителния контрол - да бъде спряно подаването на ток и вода за комплексите.<br /> <br /> В документи, които получихме от община Несебър, обектите се стопанисват от фирма &quot;Сънрайз Вилидж&rdquo; и тя носи отговорност за закононарушения.<br /> <br /> Според регистъра на ДАКСИ, тази година собствеността на фирма &quot;Сънрайз вилидж&rdquo; преминава от фирма &quot;Александров груп&rdquo;, в която един от управителите е местният предприемач Чавдар Александров - на Христо Топалов - жител на село Тънково.