ЧЕЗ прекъсна електрозахранването на неправомерно присъединили се потребители към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, съобщиха от дружеството.
Акцията бе проведена на 7 март 2012 г. на територията на &quot;Виетнамските общежития&quot; и кв. &quot;Факултета&quot; в София и е част от регулярните проверки на компанията в столицата.<br /> <br /> Изготвени са 11 констативни протокола за неправомерна консумация на електрическа енергия. Прекъснати са 14 нерегламентирани директни присъединявания към електроразпределителната мрежа, захранващи шестте блока на общежитията.<br /> <br /> По този начин е предотвратено претоварване на съоръженията, което води до възникване на тежки аварии и пожари, отбелязват от дружеството.<br /> <br /> &quot;Неправомерните присъединявания към електрическата мрежа са организирана дейност. Извършителите действат преднамерено и са добре подготвени. Необходими са законодателни промени и въвеждане на наказания, за да бъдат възпрени подобни действия и да се гарантират сигурността и комфорта на добросъвестните граждани&quot;, каза регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал.<br /> <br /> Изчисленията за 2011 г. показват, че щетите от неправомерното потребление на електроенергия възлизат на почти 3,4 млн. лева. При установяването му, по действащото законодателство, ЧЕЗ може да изисква плащане само за три месеца назад.<br /> <br /> <br />