Завода за преработка на оловни и цинкови концентрати спря работата на агломерационна машина в оловно производство след дадено предписание от регионалната екоинспекция в град Хасково. Причина за предприемането на тази крайната мярка са регистрираните превишения на средно-часовата норма за серен диоксид в два последователни часа днес в град Кърджали, съобщи Кърджали инфо.
В 10:00 часа автоматичната измервателна станция е отчела стойност за серния диоксид от 847,22 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,4 пъти над средно-часовата норма за този замърсител. В следващият час отново е регистрирана концентрация за серен диоксид над норамата от 350 микрограма на кубичен метър въздух. В 11:00 часа стойността е 547,06 микрограма на кубиченметър въздух. <br /> След изпълнението на предписаните от екоинспекцията мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния басейн на града, моментните стойности на серния диоксид са в норма. Данните постъпващи в реално време показват тенденция към намаляване и задържане на концентрациите на серния диоксид във атмосферния въздух в град Кърджали е&nbsp;в норма. <br /> Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града. /БЛИЦ <br /> <br />