Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет „Доставка на комуникационна свързаност, достъп от и до обществената телефонна мрежа и интернет трафик за нуждите на системата за интегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предоставяне на публични услуги” ще бъдат отворени днес в Министерството на държавната администрация.
Две фирми подадоха документи за участие в процедурата – „М-Тел” АД и „БТК” АД. При оценяването на офертите 50 процента тежест имат техническите параметри на предложението, а останалите 50 на сто се формират от предлаганата цена. /БЛИЦ