От 1 април 2009 година, „Овергаз Инк.” АД и дъщерните му дружества в България ще намалят цената на природния газ за крайните си потребители с 82.43 лева за 1000 кубически метра (с ДДС), съобщиха от дружеството.
Новите цени за битовите потребители са 10 стотинки на киловатчас (10.9 досега), за промишлените предприятия – 8,4 стотинки на киловатчас (9,1 досега), а за обществено административния сектор – 9,1 стотинки на киловатчас (9.9 до 31 март).
Газът става още по-конкурентноспособен спрямо другите енергоносители. За сравнение: цената на нафтата сега е 17,3 стотинки за киловатчас, на пропан-бутана – 11,4 стотинки за киловатчас, а на електричеството в битовия сектор – средно 15,3 стотинки за киловатчас. По-евтини са само мазутът и въглищата, но със съответния екологичен риск. /БЛИЦ