В началото на юни 2009 година на официална церемония в Москва неправителственият международен екологичен фонд „В. И. Вернадски” удостои Овергаз с награда за цялостен принос към опазването на европейската екосистема и реализация на програми за устойчиво развитие, съобщиха от Овергаз. Призът бе връчена лично на г-жа Стела Благова, директор дирекция „Екология и устойчиво развитие” в „Овергаз Инк.” АД от г-н Кирил Степанов – президент на Международния фонд „В. И. Вернадски”.
Отличието е резултат от дългогодишните усилия на най-голямата частна газоразпределителна компания в България за опазването на околната среда.<br /> В резултат от газификацията, осъществена от Овергаз в 29 града в България, само през миналата година бе избегнато отделянето в атмосферата на 12 200 тона серни оксиди, 400 тона азотни оксиди и 970 тона прах.<br /> Вече 10 години Овергаз работи активно за възобновяването на българските гори. Чрез инициативата &bdquo;Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите деца&rdquo; до този момент газовото дружество засади и продължава да се грижи за 119 хиляди броя дръвчета на територия от 351 декара в различни региони от страната.<br /> През 2009 година, благодарение на синьото гориво, се очаква спад на изхвърлените в атмосферата емисии вредни вещества с над 27 000 тона &ndash; 15 000 тона серни и азотни оксиди, 1 100 тона летливи органични съединения, близо 10 000 тона въглероден оксид и 1 400 тона прах. Предвижда се и намаление на емисиите на парникови газове през 2009-та в размер на 450 000 тона CO2е.<br /> Международният неправителствен фонд &bdquo;В. И. Вернадски&rdquo; е благотворителна организация, която финансира проекти с екологична насоченост. По предложение на Овергаз, от 2006 година Фондът отпуска годишно по две стипендии за български студенти по екология и газоснабдяване. /БЛИЦ <br /> <br />