Делото за собствеността на двореца "Кричим", заведено от бившия премиер Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария Луиза Хробок срещу държавата бе отложено за пореден път от Пловдивския окръжен съд. Следващото заседание е насрочено за 1 декември 2009 г., предаде кореспондент на БЛИЦ.
На днешното съдебно заседание постъпи молба от вещото лице Мария Михайлова, която след преглед на комбинираната скица на земеделските имоти по картата на възстановената собственост на местността Курткурия от вещото лице инженер-геодезист Васил Герасимов е констатирала, че около 100 дка от претендираните ниви са гори или горски площи, чиято оценка се извършва от лесовъди експерт-оценители. От съда се иска да допусне комплексна експертиза, като в състава й се включи и лесовъд експерт-оценител. <br /> <br /> Съдът разшири допуснатата повторна оценителна експертиза и включи&nbsp;експерт-оценител лесовъд. Мотив за това беше предвиденият специален статут на експертите-оценители, придобит след успешно положен изпит пред Изпълнителната агенция по горите. <br /> <br /> Предвид липсата на подобен експерт в одобрения от съда списък с вещи лица, такъв ще бъде изискан от Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните. <br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />