Депутатите приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, според които в случаите, когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието да се удържат две трети от дневното възнаграждение.
Досега санкция имаше само за отсъстващи по неуважителни причини депутати, които не са участвали в регистрацията в началото на пленарното заседание. <br /> <br /> Не бе прието предложението на групата на &bdquo;Атака&rdquo; санкцията за отнемане на две трети от заплатата на депутат да се промени с неизплащане на месечно възнаграждение, ако той отсъства неоправдано 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец.<br /> <br /> Парламентът реши Народното събрание да не поема повече от една трета от допълнителните разходи на даден народен представител при неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец. <br /> <br /> Бяха приети и още промени в правилника, според които Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения ще осъществява парламентарно и гражданско наблюдение върху дейността на държавните регулаторни органи. Комисията ще организира публични обсъждания по важни проблеми, свързани с осъществяване на функциите на тези органи.<br /> <br /> Друга промяна е, че докладите и становищата по законопроекти на първо гласуване на комисиите, различни от водещата, ще бъдат представяни и в резюме. Въвеждат се срокове за разглеждане на годишните доклади на институциите на отчет пред Народното събрание. /БЛИЦ<br /> <br />