Близо 600 млн. лв. си търсят от клиенти топлофикациите в страната. Основната част от тях са за парно и се падат на битовите абонати. Това става ясно от справка за вземанията на топлодружествата, с която „Монитор” разполага.
Първенец по борчове, които има да си събира, е софийската топлофикация. Тя обслужва над 80% от всички българи с централно парно. От справката става ясно, че &bdquo;Топлофикация София&rdquo; е завършила миналата година с несъбрани вземания от клиентите си на обща стойност от 525 млн. лв. От тях над 335 млн. лв. са борчовете за парно, като 280 млн. лв. се дължат от битовите абонати, 42 млн. лв. - от фирмите и 13,4 млн. лв. - от ведомствата. Година по-рано борчовете на битовите абонати са били 257 млн. лв., на фирмите &ndash; 35 млн. лв., а на ведомствата &ndash; 12,4 млн. лв.<br /> <br /> В същото време от справката става ясно, че за 2011 г. в София са фактурирани 389 млн. лв. за парно, а са събрани 316 млн. лв. Това означава, че като цяло големите борчове за парно на абонатите са над двегодишни.<br /> <br /> В същото време впечатление прави, че топлофикацията в София доста напредва със събирането на старите борчове през съда. Само в рамките на една година присъдените й вземания за топлинна енергия са скочили с 30 млн. лв. до общо 143 млн. лв. в края на 2011 г. Впечатление прави още, че топлофикацията има да си събира борчове и от дяловото разпределение<br /> В края на 2010 г. те са били 5,4 млн. лв., а в края на миналата са били малко над 6 млн. лв.<br /> <br /> Вземанията на останалите топлофикации са несъизмерими с тези на софийската, но и те са за десетки милиони. Топлофицираните пловдивчани например дължат 10,2 млн. лв. Тази сума е натрупана доста назад в годините, преди в дружеството да влезе частният собственик в лицето на ЕВН.<br /> <br /> Аналогичната сума за &bdquo;Топлофикация Плевен&rdquo; е 22,5 млн. лв. От тях 14,5 млн. лв. са за парно. Врачанската и бургаската пък имат да си събират борчове от съответно 9 млн. и 8 млн. лв. С най-малко несъбрани вземания &ndash; под 2 млн. лв., може да се похвали варненското дружество.