Обстановката в страната постепенно се нормализира, но остава бедствено положение в общините Харманли, Любимец и Свиленград, област Хасково, община Сливница - област София и община Бойница - област Видин.
Екипите на ГД ПБЗН, съвместно с местната власт, продължават спасителните операции за осигуряване на достъп до населените места и снабдяването на жителите им с продукти от първа необходимост.<br /> <br /> В Област Видин без достъп са 21 села - Гомотарци, Въртоп, Ивановци, Майор Узуново, Лагошевци, Вьрбовчец, Яньовец, Големаново, Извор Махала, Подгоре, Раковица, Чичил, Коста Перчово, Старопатица, Медешевци, Водна, Тошевци, Бояново, Бранковци, Милчина лька.<br /> <br /> Без енергоснабдяване са с. Медешевци общ. Грамада и с. Извор Махала община Кула.<br /> <br /> В София област все още е затруднен достъпът до следните населени места в община Сливница: пътищата между селата Братушково &ndash; Радуловци, Алдомировци - Извор и Алдомировци &ndash; Радуловци. Създадена е организация за доставка на храни и лекарства за хората в изолираните населени места.<br /> <br /> В община Елин Пелин няма достъп от гара Елин Пелин до с. Лесново. Пътят е затворен и обозначен със съответните пътни знаци.<br /> <br /> Продължават възстановителните дейности с. Бисер. Продължава работата по възстановяване на дигата на р. Марица.<br /> <br />