Допустимата консумация на алкохол, която не е заплаха за здравето, при мъжете е до 60 грама на ден, а при жените – до 40 грама. След тази граница се говори за рискова и вредна алкохолна консумация, е записано в Националната програма за предотвратяване злоупотребата с алкохол у нас 2009-2013 г.
Употребата на алкохол е вкоренена в бита, традициите, обичаите, културата на българския народ. Алкохолът се е ползвал и продължава да се използва като лечебно средство. За добрата и недобрата страни на употребата на алкохол от човека, българският народ съхранява притчи и легенди. Българинът продължава да произвежда домашно вино и ракия до днес, e записано в документа.  В периоди на тежко социално бреме консумацията на алкохол се увеличава. През последните 40 години проблемът с рисковата и вредната алкохолна употреба се задълбочава и затова е в центъра на вниманието не само на развитите държави и общества, но и на България. Особен риск за нас крие домашното производство на високоалкохолни напитки. То не подлежи на контрол и не може да бъде обхванато от официалната статистика, а това води както до фискални, така и до здравни последици. Характерна тенденция от 90-те години до днес у нас е разрастването на нелегалното производство на силно токсични алкохолни напитки, като се злоупотребява с добре известни български или вносни марки. По традиция отношението към употребата и злоупотреба с алкохол в България се отличава с толерантност, което води до висок риск за общественото здраве, се казва в програмата.

Повечето млади хора опитват алкохолни напитки в твърде ранна възраст. Все още малко внимание се отделя на синергичния ефект от едновременната употреба на цигари и алкохол, алкохол и наркотици. Показателно е, че при лицата, системно консумиращи алкохолни напитки, ракът на дебелото черво се появява 5.2 години по-рано, а при комбинацията от пиене и пушене - 7.8 години.

Според изследванията средната възраст при първата употреба на алкохол в България е около 12,5 години. Всеки четвърти (28 %) има впечатлението, че всички или поне повечето от приятелите му се напиват поне веднъж седмично.  Около 7 % от учениците в средните училища са се напивали повече от 5 пъти през последния месец. Около 4 % от учениците признават, че последният път, когато са се напили, са били тежко натровени, до степен „да не могат да се държат на краката си”. Около 5 % от учениците (9 % при момчетата и 1 % при момичетата) споделят, че за да се напият им трябват повече от 10 обичайни питиета. Всеки трети ученик (36,6 %) е имал поне веднъж някакви проблеми, дължащи се на употребата на алкохол – лични, междуличностни, сексуални, с полицията.


Злоупотребата с алкохол обуславя 9.2% от общото бреме на болестите в развитите страни. СЗО информира, че от 2 милиарда души по света, които консумират алкохолни напитки, 76.3 милиона души са с диагностицирано разстройство по причина на алкохола. Алкохолът е причина за около 20-30% от рака на хранопровода, рака на белите дробове, цирозата на черния дроб, убийствата, епилептичните припадъци и пътните произшествия в света .
Вредната и рисковата консумация на алкохол е крайната причина за 7.4% от всички случаи на смърт и болести в ЕС. Алкохолът увеличава и риска от рак на гърдата при жените. Алкохолът се изчислява приблизително като причинaта  в 16% от случаите на злоупотреба и изоставяне на деца. Проучванията сочат, че между 5 и 9 милиона деца от семейства в Европа, в които се злоупотребява с алкохол, търпят отрицателни последствия, изразяващи се в лошо и безотговорно отношение към тях, както и изоставянето им. Злоупотребата с алкохол е водеща причина за раждането на деца с поднормено тегло, чийто брой се определя около 60 000 годишно.

Съществува нарастваща тенденция за „алкохолна ексцесия” (консумацията на над 5 алкохолни питиета наведнъж) сред младите хора в много страни на ЕС. През последните години продължава да се наблюдава сближаване на тенденциите относно консумацията на алкохол при децата и младите хора в страните-членки на ЕС. Предоставяйки погрешни образци за стил на живот на младото поколение, общо 266 милиона от пълнолетните европейци пият до 20 грама (при жените) или 40 грама (при мъжете) АА (абсолютен алкохол)дневно. Повече от 58 милиона (общо 15%) консумират над това равнище, като 20 милиона от тях (6%) пият над 40 грама (при жените) или 60 грама (при мъжете) АА дневно. Ако вместо нивата на пиене се вземат нивата на пристрастяване, може да се пресметне, че приблизително 23 милиона европейци (5% от мъжете, 1% от жените) са алкохолно зависими всяка година. Алкохолът е отговорен за 6.8% (в Западна Европа) и 12.1% (в Източна Европа) загуба на години живот в здраве в резултат на преждевременна смърт или увреждания.

Въпреки че много жени спират алкохола, когато забременеят, значителна част от тях (25%-50%) продължават да пият, а някои дори продължават да пият до опасни равнища. /БЛИЦ