Актуализирани са границите на националния парк (НП) “Пирин“ като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Номинацията има за цел подобряване на управлението на парк &quot;Пирин&quot; и е внесена в Центъра по световно наследство през януари 2009 г. Тя е разгледана и одобрена на 34-та сесия на Комитета по световно наследство в Бразилия. <br /> <br /> Единодушно са приети предложенията за разширение на парка като обект на световното наследство с включването на 12 000 хектара високопланинска зона (над 2000 м), характерна с богато биологично разнообразие и запазени ландшафти.<br /> <br /> Одобрено е изключването от обекта на скизоните над Банско и Добринище и обявяването им за &quot;буферни зони&quot;. Прието е и изключването на четири територии с обща площ 150 хектара в районите на Кулиното (Разлог), Сандански и Добринище, тъй като те са изключени от границите на &quot;Пирин&quot; в периода 1987-1999 г. с мотива, че териториите са застроени и нямат консервационна значимост.<br /> &nbsp;<br /> Парк &quot;Пирин&quot; е обявен за обект на световното наследство към Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г., с площ 24 000 хектара. Площта на парк &quot;Пирин&quot; като защитена територия, съгласно българското законодателство, е 40,356 хектара. /БЛИЦ<br />