Професор д-р Огнян Бранков, ръководител Секция по детска хирургия при МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и неговият заместник доц.д-р Росен Дребов бяха удостоени с Европейска диплома по специалността, съобщиха от лечебното заведение.
Този висш сертификат се издава от Европейския борд по детска хирургия към Европейския съюз на медицинските специалисти и дава право на неговите притежатели да кандидатствуват за работа във всички държави на ЕС. Дипломата е признание за двамата детски хирурзи, които са едни от малкото български специалисти, притежаващи европейски сертификат.<br /> <br /> Проф.Бранков е участвувал в много международни конгреси, съавтор е на два европейски учебника по детска хирургия, член е на Европейския съвет по същата специалност. Той е още президент на Българското научно дружество по детска хирургия и главен републикански специалист. Съавтор на 10 български учебника и монографии. Специализирал е в Берлин, Виена, Москва, Брюксел, Бостън и Ню Йорк. /БЛИЦ<br />