Президентът Росен Плевнелиев ще върне за ново обсъждане текстове от преходните и заключителните разпоредби на Закона на насърчаване на инвестициите, с които са приети промени в Закона за чужденците в Република България и в Закона за българското гражданство.
Промените в Закона за насърчаване на инвестициите предстои да бъдат разгледани и от Правния съвет към президента, който да направи обстоен преглед на целия закон и да подготви мотивите, които ще бъдат обявени следващата седмица. Промените са мотивирани с желанието да се насърчат инвестициите в страната. <br /> <br /> Президентът счита, че промените, внесени между първо и второ четене, не постигат тази цел, а напротив, новите условия, приети в Закона за чужденците, създават една допълнителна пречка пред чуждестранните инвеститори, въвеждайки ненужно завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване (да са внесли в капитала на българско търговско дружество най-малко 4 милиона лева като съдружници или акционери с поименни акции, притежаващи 50 % от капитала на дружеството, в резултат на което да са извършени инвестиции в размер не по-малък от 4 милиона лева и са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани).<br /> <br /> Анализът на подобни разпоредби в страните-членки на ЕС, показва, че те са несравнимо по-облекчени по отношение на изисквания, при които се получава право на пребиваване (дългосрочно или постоянно) &ndash; Ирландия и Гърция &ndash; 300 хил. евро; Естония &ndash; 63 900 евро; Германия &ndash; 250 хил. евро и създадени 5 работни места и т. н. <br /> <br />