Към 16 януари 2009 година са сключени 1570 договора по оперативни програми на обща стойност 1 млрд. и 65 млн. евро, отчете вицепремиерът Меглена Плугчиева. За сравнение към юни 2008 година са били контрактувани само 365 проекта на обща стойност 54 млн. евро.
 Акцентите в работата по оперативните програми за 2009 година са свързани с изграждането на инфраструктура, подпомагане на малките и средния бизнес в условията на световна финансова криза. В тази връзка до 10 февруари ще стане ясно дали ще бъдат увеличени авансовите плащания по проектите по оперативните програми. Тази възможност се консултира с ЕК като мярка за противодействие в условията на криза и за облекчаване на бенефициентите. Според вицепремиера Меглена Плугчиева е нормално авансовите плащания да станат 30 %, а сега те варират между 10-20%. В този срок ще трябва да се подготви и пакет от мерки за опростяване на процедурите с цел контрол и прозрачност, в комисиите ще се включват и независими наблюдатели.
Приоритет през тази година ще бъде и мостовото финансиране на различните групи бенефициенти – общини, малки и средни предприятия, неправителствени организации.

Плугчиева каза още, че във връзка с програма ФАР в момента тече преглед от страна на националния ръководител и на ръководителите на двете агенции ФАР в МРРБ и МФ с разчет до 25 януари да има точна информация за оценка за отделните проекти и за изготвяне на национална позиция има ли нужда от финансова корекция .
За програма САПАРД министърът на земеделието и храните Валери Цветанов ще трябва да представи следващата седмица позиция по трите все още спрени мерки. По програма ИСПА следващата седмица ще има проверка в Национална агенция „Пътна инфраструктура”, каза още Плугчиева. По думите й основен приоритет ще бъде продължаването на мерките за недопускане на корупция при усвояване на средствата. В тази връзка ще продължи работата и с ОЛАФ, каза още Меглена Плугчиева. Петя Шекерлетова, БЛИЦ