Академичната общност в България се раздели със своя уважаван колега юрист - академик Ярослав Радев, съобщиха от БАН.
Академик Радев е роден през 1920 г. През 1945 година завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет &ldquo;Св. Кл. Охридски&rdquo;. Преподавателската си дейност започва през 1947 година като асистент по конституционно право, а след това и като преподавател. През 1956 г. се хабилитира, а през 1966 е избран за професор като изнася лекционни курсове по държавно право, сравнително конституционно право и социология на правото. Полага големи грижи за подготовката на млади специалисти, ръководител е на много докторанти. През 1977 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 1981 г. &ndash; за академик.<br /> Основната част от трудовете на акад. Радев е в областта на държавното право и по-специално на конституционното право, като изследва задълбочено правно&ndash;историческите аспекти на произхода и развитието на представителните институции на българската държава и на някои други държави. От 1972 до 1988 г. акад. Радев е директор на Единния център по науките за държавата и правото на Българската академия на науките.<br /> Акад. Радев е бил народен представител, заместник - председател на Държавния съвет, председател на Законодателната комисия и председател на Съвета по законодателството при Държавния съвет. Той е един от създателите на Конституцията на НРБ от 1971 г., а впоследствие участва в разработването и приемането на множество законодателни актове. <br /> С педагогическата си и изследователска дейност той даде своя принос за развитието на българската правна наука. <br /> Поклонението ще се състои на 12 юни 2009г.(петък) от 15.00 часа в Ритуалната зала на Централните софийски гробища./БЛИЦ <br /> <br />