Aкад. Вера Мутафчиева, eдин от най-големите български учени, писатели и интелектуалци, почина след боледуване.
Вера Мутафчиева е българска писателка и историк - османист, член на Българската академия на науките. Дъщеря е на историка Петър Мутафчиев.<br /> <br /> <p>През 1951 година завършва История в Софийския университет &quot;Св. Климент Охридски&quot;, а от 1958 година, след защита на дисертация на тема &quot;Феодалната рента в Османската империя XV-XVI век&quot;, е кандидат на историческите науки. От 1978 година В. Мутафчиева е доктор на историческите науки.<br /> <br /> Асистент е в Народната библиотека &quot;Св. св. Кирил и Методий&quot; (1951-1955), научен сътрудник в Института по история на БАН (1958-1966), старши научен сътрудник в Института за балканистика при БАН, старши научен сътрудник I степен в Института по литература при БАН (1979-1993).<br /> <br /> Вера Мутафчиева е автор на над 30 художествени книги, издадени у нас и в чужбина в многобройни тиражи. Сред по-известните и&#768; произведения са: &quot;Книга за Софроний&quot;, &quot;Случаят Джем&quot;,&nbsp;&quot;Летопис на смутното време&quot;, &quot;Аз, Анна Комнина&quot;, &quot;Предречено от Пагане&quot;, спомените и&#768; &ldquo;Бивалици&rdquo;, &ldquo;Разгадавайки баща си&rdquo;, &ldquo;Семейна сага&rdquo; и др. Сценарист е на най-гледания филм в българската история - &quot;Хан Аспарух&quot;. /БЛИЦ</p>