Две дела от административен характер ще бъдат разгледани във Варненския районен съд. Те са повдигнати повдигнати от СБАЛК „Кардиолайф” ООД - срещу Министерство на здравеопазването и срещу Изпълнителна агенция „Медицински одит” и са във връзка със случая на Милко Михалев, който по нелеп начин загуби ръката си след направена коронарография в клиниката.
42-годишния шофьор от Провадия сам пожела да свидетелства по производствата, след като разбрал, че има назначена дата за делата. Първото от тях ще бъде разгледано днес в 13,30 часа, а второто &ndash; в 15 часа. <br /> <br /> В съдебната зала &bdquo;Кардиолайф&rdquo; ще оспорва наложените санкции от МЗ и ИА &bdquo;Медицински одит&rdquo;. Припомняме, че известната като медицинската ДАНС агенция направи проверка по случая и в доклада бяха констатирани груби нарушения на лекарския екип извършил манипулацията, които са довели до ампутирането на ръката на Милко. <br /> <br /> Според доклада на &bdquo;Медицински одит&rdquo;, &bdquo;Кардиолайф&rdquo; ООД не е извършила прогноза на риска, както и оценка на лабораторните и образнодиагностични изследвания. Не е отдадено нужното внимание на придружаващите заболявания и не е обсъдена диференциална диагноза. В медицинската документация не е отбелязано и наблюдение на ръката, на която е извършена интервенцията, което не е в съответствие с установените стандарти за наблюдение на пациента. <br /> <br /> НЗОК също направи проверка по случая и отказа да заплати извършената манипулация. Констатирани са нарушения в процедурите и лечението на пациента. От проверката става ясно, че клиничната пътека, по която е направена коронарографията &ndash; №38, е отчетена с некоректно поставена диагноза: &bdquo;исхемична болест на сърцето при данни в История на заболяване и епикриза на хипертонична болест&rdquo;. Това означава, че извършването на тази процедура не е било необходимо.<br /> <br /> Поради липса на индикации за хоспитализация по клиничната пътека, на &bdquo;Кардиолайф&rdquo; е наложена санкция, като същевременно случаят не беше заплатен от касата. <br /> <br /> Варненската прокуратура се самосезира по случая на Милко Михалев и с постановление от 3 август миналата година беше образувано досъдебно производство, което и до момента не е приключило. Пресслужбата на съда изрично обръща внимание на факта, че предмет на предстоящите две дела са единствено законосъобразността и основателността на издадените наказателни постановления, с които на болницата и на управителя на &bdquo;Кардиолайф&rdquo;ООД са наложени санкции за констатирани нарушения. <br /> <br /> По първото дело става дума за жалба срещу наложените санкции по 2000 лв. за всяко от 5-те констатирани при проверката нарушения - неприлагане при пациента на нормативно утвърдените правила по медицински стандарт &bdquo;Трансфузионна хематология&rdquo;; нарушение на изискванията относно оценка и прогноза на риска преди провеждане на диагностична коронарография; липса на отразено в медицинската документация на пациента следпроцедурно наблюдение; нарушение на медицински стандарт &bdquo;Кардиология&rdquo; относно липса на договор на лечебното заведение със структура по кардиохирургия; нарушение на чл. 81 от ЗЗ - непредоставяне на медицинско обслужване с нужното качество и в необходимия обем. <br /> <br /> При второто дело визираното в наказателното постановление на &bdquo;Медицински одит&rdquo; административно нарушение е за отсъствието на управителя на &bdquo;Кардиолайф&rdquo; ООД при извършена проверка и липса на заповед за заместване, за което той е санкциониран с 3000 лв.<br /> <br /> <strong>Орлин Филиповски, БЛИЦ </strong><br />