Семинар в Банкя нищи днес темата как да се подпомагат пострадалите от престъпления граждани. Няколко мерки за по-добро подпомагане обсъждаха участниците в този проект. Те бяха категорични, че в сегашния закон има недостатъци.

Подобряването на Закона за подпомагане и финансова компенсация трябва да се подобри, беше мнението на участниците. Важно е пострадалите да могат да получават повече информация за законовата възможност да си търсят правата. Отделно трябва да се обучат и служителите, които са в сферата на компенсационната система. Участниците в семинара бяха категорични, че трябва да се повиши и чувствителността в обществото към различните форми на насилие върху личността. Според Димитър Гочев, зам.-председател на Съюза на юристите, обществото прекалено се интересува от личния живот на обществените личности, като така сериозно се засягат правата на тези хора. Той съжали, че обикновеният гражданин не може да сезира направо Конституционния съд. ”Има дефекти в мисленето на законодателя”, категорична беше Мирела Веселинова от списание ”Правен свят”. Според нея жертвата, която е претърпяла емоционални увреждания, няма възможност да се защити пълноценно заради състоянието си. Друг недостатък е и бавния процес, който демобилизира пострадалите. Закъснялата помощ не е ефективна, парите, които се получават са малки, в Румъния например сумата е 10 минимални заплати. 750 души са обвинени през 2007 година, че са нанесели вреди върху личността, като 613 от тях са осъдени да заплатят щетите.
Милан Николов, БЛИЦ