Министърът на здравеопазването Евгений Желев и федералният министър на здравеопазването на Република Австрия Алоис Щьогер подписаха работен план за сътрудничество между двете страни. „Документът обхваща периода на следващите две години и е израз на традиционно добрите връзки между нашите страни в областта на здравеопазването.
&nbsp;Обединихме се около общи позиции и съм удовлетворен от перспективите на бъдещото ни сътрудничество&rdquo;, заяви на брифинг след проведените разговори министър Евгений Желев. Той подчерта, че двете страни са обсъдили теми, които пряко засягат системите на здравеопазването на България и Австрия. <br /> Сред най-важните въпроси на срещата са епидемиологичната обстановка, създадена с разпространението на грипния вирус от типа А (H1N1), както и мерките, които двете страни предприемат в тази насока. Министър Желев съобщи, че по време на разговорите е постигната договореност за сътрудничество в областта на организацията на здравните системи и контрола на здравните услуги. <br /> Споразумението предвижда обмяна на опит в здравната и лекарствената политика, организацията и контрола на медицинската помощ, болничния мениджмънт, контрола на храните, превенцията и контрола на ХИВ-СПИН, обмяна на специалисти и формирането на работни групи от експерти за решаването на проблеми от взаимен интерес. <br /> &bdquo;Обмяната на опит в областта на здравеопазването е от изключително значение, защото системата на здравеопазването се развива успешно само ако отделните структури взаимно се учат една от друга&rdquo;, заяви след срещата австрийският министър на здравеопазването Алоис Щьогер. Той изтъкна, че със своя опит Австрия може да допринесе за успешното развитие на здравната реформа в България. В това отношение беше подчертана необходимостта непрекъснатото да се насърчава готовността за усвояване и прилагане на нови методи и подходи в системата на здравеопазване, за което е важно да има подкрепа на политическо ниво. Като израз на признание за усилията на България, министър Щьогер информира, че страната ни е сред поканените за участие в Световната конференция по въпросите за СПИН през 2010 г. във Виена. <br /> По-късно федералният министър на здравеопазването на Р Австрия Алоис Щьогер посети Националния Медицински Координационен център и Националния център за опазване на общественото здраве. /БЛИЦ