Към края на август са подадени 30 094 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/2016 г., по реда на Закона за семейни помощи за деца, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.
&nbsp;Издадени са 24 684 заповеди за отпускане на помощта, които се отнасят за 25 149 деца. Отказите са 274, а 5136 молби са в процес на обработка.<br /> <br /> Подадените заявления са с 3402 по-малко в сравнение със същия период от миналата година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. <br /> <br /> Този критерий за доходите не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби-декларациите се подават в дирекциите &quot;Социално подпомагане&quot; по постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 15 октомври. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище. Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 година. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца. Общо първокласниците, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, са 47 096, а изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева. /БЛИЦ<br />