Половината от работещите българи биха емигрирали заради по-добро заплащане. 20 % събират информация и търсят друга възможност, преди да решат да живеят и работят в чужбина. Данните са от проучване на КТ "Подкрепа".
Основна част от потенциалните емигранти се насочват към Великобритания. Сънародниците ни предпочитат да емигрират във Великобритания и Германия, въпреки че там има ограничения за българи и румънци. &quot;Там работят нелегално и терминът &quot;недокументирани работници&quot; се е превърнал в нарицателно&quot;, обяснява доцент Духомир Минев от Института за изследване на обществата и знанието към БАН.<br /> <br /> Избират тези страни, защото знаят, че там може да се намери работа, при това със сравнително добро заплащане. Отиват там, където вече е създаден канал, посочва Минев.Четиристотин хиляди от емигрантите ни обаче са се върнали в последните две-три години заради кризата. Трийсет на сто от работниците, участвали в проучването, въобще не искат да отиват. Причината е липса на информация и страх от измами.<br /> <br /> В България също живеят имигранти, припомни главен асистент Мария Желязкова от института. 70 % от работодателите обаче не искат да работят с тях. Има изразени предразсъдъци. &quot;Това са преди всичко нискоквалифицирани работници - виетнамци, китайци, които стоят затворени, няма проблем да бъдат назначени, но не когато са голяма група. Групата играе ролята на защитна стена&quot;, уточни Желязкова.<br /> <br /> &quot;В бъдеще икономиката ни ще има нужда от чужди работници - не високо квалифицирани, а в селското стопанство поради застаряването на населението&quot;, допълва Мария Желязкова. Тя коментира, че някои от работодателите, които са високо квалифицирани, също са готови да емигрират.<br /> <br /> <br />