Първият електронен личен амбулаторен картон беше попълнен днес от общопрактикуващ лекар. Практиката на д-р Виолета Шиманова от бившата 14та поликлиника в София е първата, в която вече ефективно се работи със системата, съобщиха от МДААР.
При лекарката има регистрирани повече от 100 пациенти с електронни лични амбулаторни картони. Те са разработени в рамките на съвместния проект на Министерството на държавната администрация и административната реформа и Министерството на здравеопазването за национален здравен портал и здравен запис за 40 000 държавни служители.
В присъствието на журналисти бяха въведени медицински данни в личния еЛАК на Юрий Алкалай, директор на дирекция „Електронно правителство” в МДААР.
Само с едно натискане на бутона данните от прегледа се копирани и то в реално време в еЛАК. Това е възможно благодарение на интеграцията за еЛАК със софтуера за управление на лекарска практика „Хипократ”. Системата е разработена така, че максимално да се облекчат медиците. Те попълват информацията чрез програмата, с която работят ежедневно, без да се променя наличният софтуер.
„Електронният формат на картона е изключително полезен, както за пациента, така и за нас лекарите. Имаме пълен поглед върху цялата пациентска информация. Лесно можем да открием нужните ни данни или да го консултираме от разстояние. Например когато е в командировка. С направената интеграция работим със системата без да я усещаме.”, заяви д-р Виолета Шиманова, по време на прегледа.
Лекарят попълва на компютъра си както обичайно при преглед амбулаторния лист и с натискане на бутона „синхронизирай” информацията за диагноза, обективно състояние, терапии, алергии и измервания се изпраща към електронния личен амбулаторен картон на пациента. Паралелно с това могат да се добавят прикачени документи към еЛАК като болничен лист, рецепта за лекарства, реимбурсирани от НЗОК, лабораторни резултати, а също образна диагностика като ЕКГ, рентгенова снимка или ЯМР.
Синхронизацията на информацията е двупосочна. Данните се обменят от системата на общопрактикуващия лекар към еЛАК и обратно. По този начин при промяна на семейния лекар, например, информацията за конкретния пациент се запазва. При първото посещение в кабинета на новия семеен лекар с просто натискане на бутон данните за минали прегледи, имунизации, алергии или терапии се прехвърлят автоматично към системата на новия лекар.
На този етап интеграцията е въведена в продукта „Хипократ” на фирма Контракс, внедрен в над 2000 практики на общопрактикуващите лекари в България. Предвижда се интегриране на софтуера и на останалите доставчици. Програмният интерфейс за обмен на данни със системата на еЛАК е предоставен от компанията производител ICW на МДААР. На практика всеки доставчик на софтуер за общопрактикуващи лекари може да въведе интеграцията напълно безплатно.
За всички останали лекари – общопрактикуващи и специалисти – има уеб-базиран достъп до лекарския профил в системата за електронен личен амбулаторен картон, където могат директно да се въвеждат данни в еЛАК. За работа със системата лекарят трябва да се регистрира в националния здравен портал на адрес www.zdravenportal.bg.Единственото условие е да има валиден сертификат за електронен подпис и договор с Националната здравноосигурителна каса.
Системата за еЛАК беше представена официално на 4 март 2009 г. На този етап еЛАК е предназначен за 40 000 държавни служители, които получават безвъзмездно своите електронни картони. Сред тях са представители на министерства, изпълнителни агенции, областни и общински администрации от цялата страна. /БЛИЦ