Въпреки, че вече свикнахме, поредната свинщина в държавата потресе и мен, а като чета и форумците, коментирали новината. А тя е, че според одит на Сметната палата фондът за лечение на деца спестявал, икономисвал или некадърно изразходвал отпуснатите средства за лечение на най-тежко болните деца на България.
Спомням си, че този фонд (Център &bdquo;Фонд за лечение на деца&rdquo;) беше създаден по идея на Царя, докато беше министър-председател в края на 2004 година и оттогава от него се чуват само оплаквания. Както за бавене на документи, така и за лошо и незаинтересовано отношение на служители от различните комисии. Но какъв е резултатът - едва сега научаваме.<br /> <br /> А той е срам за България. Оказа се, че в бедната ни държава, в която деца умират или гаснат заради липса на подходящо лечение, парите не само стигат, но дори не могат да се усвоят и се връщат обратно в бюджета. Така според Сметната палата се оказва, че половината пари до 2008 година не са били усвоени заради лоша нормативна уредба и бюрокрация. Бюджетната субсидия на центъра била 9.5 милиона, но се усвоени 5.8 милиона. Отделно от дарители (някои от които едва свързват двата края) са получени 2 милиона лева. <br /> <br /> В същото време цели семейства разпродават най-скъпите си и необходими вещи и теглят непосилни заеми за да осигурят лечение на болните си деца. Потресаващото е, че от бюджетния излишък, за фонда миналата година са отпуснати 20 милиона (!) лева и са усвоени малко над&hellip;500 хиляди. В същото време медиите са пълни с отчаяни молби на родители за помощ и за събиране на недостигащи средства. И хората даряват, докато чиновниците спят! <br /> В резултат на дейността на Центъра е имало случаи, при които одобрението на молбите е било протакано с месеци и дори с години и по тази причина има случаи на починали деца. Заради дългото чакане други са навършили 18 години и са загубили правото да се финансират от фонда. В същото време наближава Коледа и отново ще се разрази истерията с &bdquo;Българската Коледа&rdquo; под патронажа на президента.<br /> <br /> Коментарът всеки може да направи за себе си. Аз се присъединявам към призива на някои форумци да копираме и разпространяваме списъка на членовете на Обществения съвет към фонда за лечение на деца.<br /> Членове на Обществения съвет<br /> <br /> Проф. Иван Черноземски - Председател на Обществения съвет<br /> Ширин Местан - Заместник председател на Обществения съвет<br /> Проф. Драган Бобев - Член на Обществения съвет<br /> Проф.Евгений Генев - Член на Обществения съвет<br /> Доц. Виктор Златков - Член на Обществения съвет<br /> Д-р Елена Перчинска - Член на Обществения съвет<br /> Катя Паракозова - Член на Обществения съвет<br /> Христо Григоров - Член на Обществения съвет<br /> Петър Галев- Член на Обществения съвет<br /> Петя Доганова- Член на Обществения съвет<br /> Елица Баракова - Член на Обществения съвет и негов говорител<br /> Д-р Николай Добрев - Директор на Център &ldquo;Фонд за лечение на деца&rdquo;<br /> Красимира Янева - Главен счетоводител<br /> Катерина Котева - Младши експерт<br /> <br /> Тук, разбира се, е мястото и на министъра (или всички министри) на здравеопазването от създаването на центъра досега, защото според нормативните документи &bdquo;Министърът на здравеопазването одобрява годишния отчет за дейността на центъра&rdquo;, а подчиненото му министерство е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.<br /> <br /> <b>Евгени Петров, БЛИЦ </b><br />