Днес е последeн ден, в който можем да се преброим по интернет. Ако завършим процеса успешно, получваме специален код, който трябва да предоставим на преброителите.
Той доказва, че сме се преброили електронно. До момента два милиона българи са се преброили чрез интернет. От утре анкетьори започват да обикалят домовете. /БЛИЦ<br />