Настояваме за законодателни промени, в смисъла на внесените от нас промени в Закона за електронните съобщения с цел ефективна защита интересите на потребителите на електронни услуги в България.
Това се казва в петиция до омбудсмана Константин Пенчев, изпратена от постоянно действащата инициатива &quot;Протест 20 януари&quot;. Оттам настояват за сключване&nbsp;на Обществен договор с мобилните оператори и прилагат негов проект.<br /> <br /> Договорът включва поредица от правила и механизми, с които да бъде осъществено изграждане на комуникация между страните с цел равнопоставеност и по-висока степен на защита на правата на потребителите.<br /> <br /> Общественият договор е споразумение между телекомуникационните оператори- доставчици на&nbsp; обществени услуги и постоянно действащата инициатива &quot;Протест 20 януари&quot;, представляваща потребителите.<br /> <br /> Общественият договор предвижда предприемането на организационни и административни мерки, които включват: създаване на система за мониторинг на новите търговски практики на оператора* Създаване на система за мониторингово наблюдение на проблемите на потребителите;&nbsp;създаване на система за сигнализиране на Оператора за търговски практики, засягащи интересите на потребителите; създаване на система за бързо, ефективно и гарантиращо интересите на потребителите, извънсъдебно производство на решаване на спорни ситуации; включване на отделните системи в единен център, комуникиращ със звената ангажирани с обслужването на клиентите на Оператора и пряко с ръководството на Оператора.<br /> <br /> Постоянно действащата инициатива&nbsp;&bdquo;Протест 20 януари&rdquo; пък продължава обществения контрол, като наблюдава всички процеси, предвид голямата им обществена значимост; дава препоръки и предложения за постигането на целите на договора; дава публичност на извършените мероприятия.<br /> <br /> Идеята е омбудсманът да бъде&nbsp;гарант на обществения договор.<br /> <br /> В случай на неизпълнение на поет ангажимент, посочен в обществения договр, и ако своевременно не са взети достатъчно градивни мерки,&nbsp;&bdquo;Протест 20 януари&rdquo; може да оттегли доверието си и да развали обществения договор, след което да поднови обществения натиск, предупредиха потребителите.<br /> <br /> <strong><em>Те призовават всички, които подкрепят идеята отношенията между мобилните оператори и клиентите им да станат прозрачни, ясни и коректни, да дойдат на протестен хепънинг в неделя, 20 февруари от 11 ч. пред Народния театър &bdquo;Иван Вазов&rdquo; в София.<br /> <br /> </em></strong>Там клиентите на МТел ще научат и защо вече месеци наред не може да им се даде яснота за сметките им заради срива на новия билинг на компанията. В самия МТел истината за това знаят само 20-ина души от висшето ръководство и пазят пълно мълчание, казаха още организаторите на инициативата.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />