Страната е в рецесия, потвърди Националният статистически институт с публикуваните данни за брутния вътрешен продукт (БВП), индексите на производството, оборотите в промишлеността и приходите от продажби в търговията. Две поредни тримесечия е регистриран спад в националната икономика, което означава че през последната половин година БВП е намалял значително.
Експресните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за първото тримесечие на годината сочат 3,5 на сто спад на годишна база.&nbsp;<br /> Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност e 11 606,8 млн. лева по текущи цени. Преизчислена в съпоставими цени, добавената стойност намалява с 2,8 % спрямо съответния период на предходната година. В сравнение със същото тримесечие на предходната година добавената стойност, създадена от индустриалния и аграрния сектор, бележат спад съответно с 12,4 % и 4,8 %. Увеличение с 2,5% има само в сектора на услугите. /БЛИЦ<br />