60 процента от българите са щастливи, според данни от съвместно изслбедване на Българската социологическа асоциация, СУ „Св. Климент Охридски”, Институтът по социология при БАН и агенция Маркетинг. "Европейско изследване на ценностите 2008", включващи 44 страни и се провежда за четвърти път през девет години.

Семейството остава главен фактор в живота на българите. То има най-висока степен на значимост за 98.4 процента. 60 на сто смятат за приемливо съжителството без брак.
Виждането за основните ценности, които семейството трябва да формира в децата, остават непроменени – трудолюбие, отговорност, добри обноски и поведение, постоянство и упоритост, независимост.
Българите остават еврооптимисти и повечето от тях подкрепят разширяването на ЕС, но една пета нямат изобщо мнение по този въпрос.
34 на сто са „много горди” от факта, че са българи, с "никак не съм горд” отговарят едва 3.2 процента.
Според данните, значително е нараснало разочарованието и недоверието към институциите на публичната власт и това започва да придобива опасни измерения. Изключение от тази тенденция правят само две институции – църквата и ЕС.
Недоверието към системата за здравеопазването е 38.5 на сто, към системата за социално осигуряване – 34.4 процента, към публичната администрация – 29.7 на сто, към синдикатите 45.1 процента. Колкото е по-ангажирана една форма на политическо участие, толкова по-силно е изразен отказът от нея. Слабото участие на гражданите в политическия живот прави публичните институции корумпирани и неефективни, което още повече отблъсква гражданите. /БЛИЦ